Sbírka potravin

v sobotu 24.4.

Buďme společně součástí této velkolepé akce!

Potravinová a materiální pomoc

po individuální domluvě

na tel. 733 108 816

Charitní šatník

po individuální domluvě

na tel. 733 108 816

 

Poděkování farníkům

Děkujeme všem farníkům farnosti Stodůlky,kteří věnovali cukroví pro naše klienty. Tolik radosti a vděčnosti jsme už dlouho nikde neviděli,klienti byli skutečně nadšení... Těšíme se,že příští rok akci zopakujeme.Díky!

Vše nejlepší do nového roku!

Farní charita přeje vše nejlepší do nového roku všem svým klientům i dobrodincům. Děkujeme Vám za podporu, kterou nám poskytujete a bez ní bychom nemohli pomáhat!

Proběhlo Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13

V sobotu 1.12. proběhlo Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13. Jsme rádi, že jsme mohli pohostit účastníky setkání i vzácné hosty. Těšíme se na viděnou před začátkem doby postní. Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě či odvozu účastníků!

Přihlašování koledníků

Všichni dobrovolníci, kteří by byli ochotni se zapojit do Tříkrálové sbírky, se mohou přihlašovat na mail charita.praha5@tiscali.cz . Moc děkujeme za Vaši pomoc!

Setkání dobrovolníků a pracovníků Farní charity

V sobotu 24.11. proběhlo setkání dobrovolníků a pracovníků naší organizace. Setkání hostil P.Adam Lodek. Děkujeme všem za účast a těšíme se opět na viděnou.

Poděkování dobrovolníkům

Děkujeme dobrovolníkům za pomoc s úklidem!

Minikurz první pomoci pro děti na Farním dnu

Poděkování sestřičce Jaroslavě Drábkové za vedení minikurzu první pomoci pro děti v rámci Farního dne Římskokatolické farnosti u Sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Brzy se snad můžete těšit na fotodokumentaci.

Přednáška pro Klub seniorů

10.10. proběhla pro Klub seniorů ve středisku sociálních služeb Lukáš přednáška na téma Charitní ošetřovatelská služba Farní charity Stodůlky.

Farní charita na Farním dnu

13.10. proběhne Farní den farnosti Stodůlky. Farní charita zajistí zdravotní službu a nabídne dětem minikurz první pomoci. Již předem díky všem pracovníkům i dobrovolníkům za účast.

Šatníky opět otevřeny

Se začátkem školního roku jsou opět v provozu naše šatníky. Otevírací doba v  šatníku Velká Ohrada i Nové Butovice nezměněna.