Sbírka potravin

v sobotu 24.4.

Buďme společně součástí této velkolepé akce!

Potravinová a materiální pomoc

po individuální domluvě

na tel. 733 108 816

Charitní šatník

po individuální domluvě

na tel. 733 108 816

 

Charitní šatníky opět v provozu

Naše šatníku jsou opět v provozu stejně jako před prázdninami.

O prázdninách šatníky uzavřeny

Během prázdnin bude přerušen provoz šatníků, obnoví ho opět po prázdninách.

Proběhlo školení dobrovolníků.

Proběhlo další školení dobrovolníků, kteří budou od září navštěvovat klienty CHOS, kteří projeví zájem.Jedná se o dobrovolnickou službu zaměřenou na zprostředkování sociálního kontaktu, který našim klientům často chybí.

Proběhlo školení dobrovolníků

29.5. proběhlo školení dobrovolníků, kteří budou navštěvovat naše nemocné a opuštěné klienty.

Poděkování farníkům

Děkujeme všem dobrodincům z řad farnosti Stodůlky, kteří upekli beránky pro naše klienty.Udělají jim velkou radost!

Poděkování

Kolektiv Farní charity z celého srdce děkuje sestřičce Jaroslavě Kasalové, která dlouhá léta pracovala v Charitě a teď si již bude užívat zaslouženého důchodu. Děkujeme za vzornou a láskyplnou službu našim nemocným. Kristýna Vyskočilová, Kateřina Hlaváčková a kolektiv sestřiček.

Hledá se dobrovolnice na ušití pomůcek

Farní charita Stodůlky hledá šikovnou dobrovolnici, která by nám pomohla ušít polohovací polštářky pro naše imobilní pacienty. Bližší informace podá vrchní sestra: Kateřina Hlaváčková, 774 854 463, chos.stodulky@seznam.cz

Proběhlo setkání dobrovolníků

Během února proběhlo setkání zájemců o dobrovolnickou činnost. Sešlo se velké množství dobrovolníků, díky nimž budeme snad již brzy rozjet projekt navštěvování nemocných. Těšíme se,že společně uděláme něco dobrého. Díky všem,kteří jsou ochotni se zapojit.

Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se obětavě zapojili do Tříkrálové sbírky na území Prahy 13. Naše díky patří i Vám všem, kteří jste "třem králům" přispěli. Děkujeme, umožníte nám pomoci těm, kteří to potřebují.

Tříkrálová sbírka

Od 2. do 13.1. probíhá také na území Prahy 13 Tříkrálová sbírka. Pokud přispějete "králům" do kasiček budete se podílet na různorodé pomoci potřebným, kterou realizuje Charita. Na oplátku dostanete cukřík a kalendář,stejně jako každý rok:) Můžete se také ještě stále stát dobrovolníkem a peníze vybírat, v tom případě nás kontaktujte.