Charitní šatník

POZOR!

změna provozu

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Setkání pečujících

v sobotu 4.2. od 9,30

se na Vás těšíme :)

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

křižovatka Seydlerova x V Hůrkách

Poradna pro pečující

Cítíte se vyčerpaně?

Hledáte podporu?

Jak pečovat co nejlépe?

Pro zajištění komplexní podpory lidem prchajícím z válečného konfliktu potřebujeme:

  • domy, byty, pokoje pro ubytování ideálně v řádu týdnů či měsíců, a to i za úplatu - nabídku s kontaktem vypište do tohoto formuláře
  • vybavení bytů - nabídku s kontaktem vypište do tohoto formuláře
  • hygienu, potraviny, školní potřeby a dalsí materiální pomoc - dle aktuální potřeby a po předchozí domluvě. Nabídku s kontaktem vypište do tohoto formuláře.
  • služby tlumočníků z ukrajinštiny a z ruštiny, lékařů, terapeutů, právníků, učitelů, sociálních pracovníků apod. - nabídku s kontaktem vypište do tohoto formuláře
  • finance na pokrytí zvýšených provozních nákladů - navýšení úvazků sociálních pracovníků kvůli extrémnímu navýšení jejich pracovní zátěže, zvýšená spotřeba pohonných hmot, kancelářských potřeb, zejména toneru, na náklady spojené s provozem bytů, respektive na energie, služby, plyn a elektřinu. Pro odeslání finanční podpory můžete použít charitní účet 127673309/0800 nebo využít přiložený QR kód
    UK_QR