Setkání pečujících

v sobotu 4.2. od 9,30

se na Vás těšíme :)

Charitní šatník

POZOR!

změna provozu

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

křižovatka Seydlerova x V Hůrkách

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, díky které dlouhodobě podporujeme děti z rodin v těžké sociální situaci. Hradíme jim obědy ve školce nebo ve škole, školy v přírodě, výuku hry na hudební nástroje, letní tábory, školní pomůcky apod. Dopady ekonomické situace zaznamenáváme velmi intenzivně, protože množství podpořených rodin se v letošním roce zdvojnásobilo.

DOPROVODNÉ AKCE:

Tříkrálové koledování na Malé Ohradě 6.1. od 16,30 hodin

Zpívání koled u metra Lužiny 7.1. od 10 hodin

Tříkrálový koncert Annamárie d'Almeida 8.1. od 15 hodin

 

KOMU PUTUJE MŮJ DAR:

V roce 2023 bude z Tříkrálové sbírky na Praze 13 financována nejen přímá podpora rodin, ale i aktivizační služba pro rodiny. Jejím úkolem je práce s rodinou tak, aby se v ní situace stabilizovala, podpořily se kompetence rodičů, a minimalizovaly se dopady složité rodinné situace na rozvoj a budoucnost dětí.

Menší část sbírky (35%) je letos věnována pomoc chudým rodinám v Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, a na podporu výstavby centra pro rodiny v Praze.

CHCI PŘISPĚT:

  • Přes tříkrálový účet: č.ú. 66008822/0800, variabilní symbol 777019910 (ten je velmi důležitý, protože obsahuje náš unikátní kód a peníze se tak dostanou přímo k naší charitě). Touto formou je možné přispívat dokonce až do 30.4.2023. Je také možné využít QR kód (bude zprovozněn od 1.ledna).
  • osobně koledníkům – koledníci s kasičkami a platebními terminály na karty bude možné potkávat v ulicích Prahy 13 od 1. do 15.1.
  • Do stacionárních kasiček, které budou umístěné v obou kostelích na Praze 13, a také v některých obchodech nebo institucích – např. v řeznictví Masology v ulici Seydlerova nebo v Církevní mateřské škole Srdíčko. Aktuální informace o domluvených místech budou na našem webu a sociálních sítích.
  • Osobně koledníkům v kostelích v neděli 8.1. (resp. v sobotu po večerní mši svaté) po všech mších svatých, hotově i kartou.
  • Společně s Farním pěveckým sborem si můžete přijít zazpívat známé české koledy před nákupní centrum Lužiny u výstupu z metra v sobotu 7.1. od 10  do 10,30 hodin. (Texty koled budou připraveny. Hudební nástroje jsou vítány.)
  • Během Tříkrálového koncertu v neděli 8.1. od 15 hodin. Vystoupí Annamária d'Almeida za doprovodu klavíru s širokým repertoárem známých písní našich i světových.