Charitní šatník

POZOR!

změna provozu

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

křižovatka Seydlerova x V Hůrkách

Poradna pro pečující

Cítíte se vyčerpaně?

Hledáte podporu?

Jak pečovat co nejlépe?

Výtěžek letošní sbírky

V letošním roce bylo do kasiček naší charity vybráno 122 289 Kč. Moc děkujeme všem dárům, kteří i v nelehké době mysleli na ostatní a našli si naše stacionární kasičky a přispěli do nich!

Komu váš dar pomůže?

Tříkrálová sbírka je velmi důležitým zdrojem financování charitní činnosti. Podporujeme z ní už několik let rodiny v krizi z Prahy 13. Hradíme dětem kroužky, obědy, školy v přírodě, tábory, menším dětem přispíváme třeba na kojeneckou výživu. Mezi rodinami, kterým pomáháme je mnoho samoživitelů, vícečetných rodin, rodin s dětmi s postižením, a dalších rodin, které se ocitly v krizi.

Další skupinou, která je ze sbírky podporována, jsou lidé pečující o své blízké doma. Je to velmi náročná disciplína, která má však obrovský přínos jak pro nemocného ve zdravotní i psychické oblasti, tak pro stát, kdy dramaticky snižuje zátěž zdravotního a sociálního systému. Vyžaduje ale v mnoha případech podporu a pomoc a ta je právě ze sbírky financována.

35% ze sbírky pak putuje na diecézní projekty a pomoc v zahraničí: pro potřebné v souvislosti s COVID 19 v pražské arcidiecézi, na domov seniorů ve Staré Boleslavi, na pomoc v Bělorusku a v Albánii.

Fotogalerie z předchozích let