POMOC RODINÁM

 

Cíl služby

Služba se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích k vyšší kvalitě života dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, zejména při jejich výchově a vzdělání, a jejich snazší integraci do společnosti.

Realizace služby

Z prostředků Tříkrálové sbírky pravidelně pomáháme dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin účastnit se lyžařských kurzů a letních táborů, přispět na doučování a školní pomůcky, legitimaci na MHD, školní obědy apod.

Rodinám umíme poskytnout potřebnou konzultaci v problematice sociálních dávek či příspěvků, umíme pomoci s řešením dluhové problematiky, s kontakty na řešení domácího násilí, případně nabízíme další pomoc formou přímé a věcně cílené finanční podpory dětí z těchto rodin (na doučování, hudební nauky, obědy, školy v přírodě atp.).