Tříkrálová sbírka

1. - 13.1.2019

 

 

Charitní šatník

otevřeno každé pondělí

17-18 pro muže

18-18,45 pro ženy

Těšíme se na vás!

 

Setkání pečujících

v sobotu 12.1. od 9,30

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Národní potravinová sbírka

Darovali jste 2 714 kg potravin a drogerie, které rozdělíme potřebným.

Děkujeme!

Předprázdninové setkání Charity

Ve čtvrtek 14.6. jsme se setkali při opékání buřtů na farní zahradě. Sešli jsme se v hojném zastoupení jak zaměstnanců, tak dobrovolníků, ale i zakladatelů naší farní charity. Počasí nám přálo a zákoutí zahrady skýtaly mnoho potěšení i dětem. Pěkné léto!