Charitní šatník

každé pondělí

pro muže 17 - 18 hod.

pro ženy 18 - 18,45 hod.

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

Poradna pro pečující

Cítíte se vyčerpaně?

Hledáte podporu?

Jak pečovat co nejlépe?

Pomoc Ukrajině / Допомога Україні

Od začátku konfliktu poskytujeme komplexní pomoc a podporu lidem přicházejícím z válečného konfliktu do naší oblasti Prahy 13 a okolí. Na samém začátku války jsme reagovali na akutní potřebu zajištění bezpečí a základních potřeb přicházejících osob. V současné době už jsou rozběhlé integrační aktivity.

Byli jsme obohaceni o velké množství nezapomenutelných setkání, podpory a sounáležitosti. Malé střípky průběžně přidáváme do fotogalerie.


З початку конфлікту ми надаємо всебічну допомогу і підтримку людям, що приїжджають з війни в наш район Праги 13 і околиці.На самому початку війни ми відреагували на гостру потребу в забезпеченні безпеки і основних потреб осіб, що прибувають. Наразі вже розпочато комплексну діяльність.

 Ми збагатилися великою кількістю пам'ятних зустрічей, підтримки та приналежності. Невеликі шматочки постійно додають до фотогалереї.