Sbírka potravin

v sobotu 24.4.

Buďme společně součástí této velkolepé akce!

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

Charitní šatník

každé pondělí

pro muže 17 - 18 hod.

pro ženy 18 - 18,45 hod.

Zahájení veřené sbírky

Zahájení veřené sbírky

Dnem 28.9.2014 je zahájena veřejná sbírka pro Farní charitu Stodůlky.

Máte možnost přispívat do kasičky umístěné ve foyeru Komunitního centra sv. Prokopa nebo využít účet č. 107-3531770227/0100.

Účelem sbírky je zajištění služeb poskytovaných Farní charitou Stodůlky a akcí pořádaných pro veřejnost – tzn. charitní ošetřovatelská služba, charitní šatníky, setkávání nemocných a starších obyvatel Prahy 13, setkávání pečujících o osoby blízké v domácím prostředí, navštěvování nemocných, drobné dárky k narozeninám a životním jubileím klientů Farní charity, podpora ekonomicky a sociálně slabších rodin, profesní vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků.

Za Vaše dary upřímně děkujeme!

Povolení konání veřejné sbírky

Související akce

Svatováclavský jarmark na Slunečním náměstí (28. 9. 2014, 12:00 — 28. 9. 2014, 17:00)