Setkání pečujících

v sobotu 30.5. od 9,30

se budeme učit odpočívat :)

Charitní šatník

1.6. ZNOVU OTVÍRÁME!

pondělí

17-18 pro muže

18-18,45 pro ženy

Těšíme se na vás!

 

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí

9 - 11 hod.

Pomoc v době pandemie

pomoc a informace na tel. 731 780 587

Tříkrálová sbírka podvacáté

Tříkrálová sbírka podvacáté

Počátkem ledna tříkrálové skupinky zpívají a oznamují lidem v ulicích, že se jim narodil Spasitel, přejí šťastný nový rok a předávají drobné dárky a píší požehnání příbytkům. Při tom sbírají peníze do zapečetěných pokladniček. Tříkrálová sbírka je nejúspěšnější sbírkou v České republice. Letos se konala už podvacáté. A je mi velkou ctí, že se s vámi mohu podělit o tu velkou radost, že pro naši Charitu byla průlomová.

Koledníci v ulicích, školách i firmách totiž rozdali rekordní množství připravených dárečků, takže oslovili mnohem větší počet spoluobčanů než kdy předtím. To s sebou přineslo ovoce. V kasičkách se nashromáždilo rekordních 143 254 Kč. A to není všechno. Kromě kasiček využilo 51 dárců možnost zaplatit přes platební terminál. Tuto příležitost měli letos už jen dárci brněnské charity. V Praze jsme ale byli jediní. Tento náš průkopnický počin vynesl dalších 10 401 Kč. Celkově jsme tak od dárců dostali o téměř 40 tisíc víc než v předchozím roce.
Díky tomu můžeme pokračovat v pomoci dětem ze sociálně, ekonomicky a společensky znevýhodněného prostředí. Připravujeme také několik akcí pro seniory, zejména nemocné a opuštěné. A velkou podporu chceme přinést osobám, které pečují o své blízké – nemocné či staré.
Děkuji vám – dárcům, díky kterým můžeme pomáhat lidem, kteří to potřebují. Vaše důvěra je pro nás povzbuzením, že děláme smysluplné věci.
Děkuji ale hlavně vám – koledníkům, kteří jste se bez ohledu na počasí vydávali do ulic a přáli kolemjdoucím všechno dobré. Protože jen díky vašemu nasazení a radostnému přístupu se srdce dárců otvírala solidaritě s potřebnými a k ochotě přispět.

Související akce

Tříkrálový koncert s Duo Conspiro (5. 1. 2020, 15:00 — 5. 1. 2020, 16:00)

Související galerie