Sbírka potravin

v sobotu 24.4.

Buďme společně součástí této velkolepé akce!

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

Charitní šatník

každé pondělí

pro muže 17 - 18 hod.

pro ženy 18 - 18,45 hod.

Svatováclavský jarmark

Svatováclavský jarmark

V neděli 28.9.2014 proběhl na Slunečním náměstí Svatováclavský jarmark.

Akci jsme pořádali ve spolupráci s farností a s o.s. Prosaz. Velmi se vydařilo počasí, což byla polovina úspěchu. Druhou polovinou byl velmi podařený program, workshopy a soutěžní hry pro děti.

Ráda bych tímto poděkovala našim dobrovolnicím, které se na přípravě a chodu Jarmarku podílely, a to Janě Malé, Martině Černé, Pavle Korábové a Markétě a Anežce Šrámkové.

Děkuji také „neviditelným“ dobrovolnicím Ireně Šejbové a Ireně Lejsalové za vynikající koláče a buchty, které napekly, a Vojtovi Nedbalovi za keramiku, kterou pro tuto akci věnoval k prodeji. Vedle toho nemalý dík Ferdovi Šrámkovi, který se ujal obsluhy pípy s malinovkou, a Katce Hrbkové, která měla na starosti přípravu her, odměňování účastníků a k tomu ještě zvládla se zájemci drátkovat.

Rozhodně nesmím zapomenout na pomoc Líby Zobalové a Lucie Fričové s grafickou přípravou a tvorbou plakátů a pozvánek.

Děkuji také za velkou podporu otci Adamovi, který zaštítil akci po duchovní i technické stránce, zval a přesvědčoval nerozhodné návštěvníky k účasti na Jarmarku, i se věnoval politickým představitelům.

Velmi děkuji paní Ivetě Peškové, ředitelce Prosazu, za její nasazení, energii a chuť čelit neúspěchům a nenechat se odmítnout. Účast veřejnosti i vystupujících organizací byla dokladem toho, že to stálo za to.

Nahlédněte do fotogalerie a těším se na příští ročník.

Související akce

Svatováclavský jarmark na Slunečním náměstí (28. 9. 2014, 12:00 — 28. 9. 2014, 17:00)

Související galerie