Poradna pro pečující

Cítíte se vyčerpaně?

Hledáte podporu?

Jak pečovat co nejlépe?

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Charitní šatník

každé pondělí

pro muže 17 - 18 hod.

pro ženy 18 - 18,45 hod.

Pozvání na Tříkrálovou koledu

Pozvání na Tříkrálovou koledu

Obracím se na Vás s každoroční prosbou o zapojení se do Tříkrálové sbírky.

Opět máme jedinečnou možnost, jak se podílet na charitativním díle církve. Můžeme tak dát světu vědět, že tu jsme a že chceme pomáhat. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR, navíc s velkou mediální podporou. 

Umožňuje nám naplňovat kompletní poslání církve:

  • žehnání lidem – ať už tradičním nápisem K+M+B+, přáním ústně nebo v duchu,
  • veřejné přihlášení se ke své víře, kdy můžeme i prakticky poukázat na pomoc církve potřebným.
  • vybranými prostředky se podílíme na službě bližním.

Výtěžek ze sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v oblasti, kde sbírka probíhá. 65% vybraných prostředků tedy poputuje na aktivity naší Farní charity, především na podporu sociálně slabých rodin. Zbylá část prostředků bude použita Arcidiecézní charitou na Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, na pomoc rodinám, pomoc zdravotně postiženým a na nemocnici v Ugandě.

Sbírka bude probíhat od čtvrtka 4. ledna do neděle 12. ledna 2014.

Věk koledníků není nijak omezen – účastnit se mohou jak rodiny s dětmi, tak pracující, senioři i mládež. Ani čas, který věnujete sbírce, není nijak limitován – hodina či půlden, obojí pomůže dobré věci. Stejně tak není důležité, jestli sbírku absolvujete v kostýmech či bez nich, nebo jestli si zvolíte jedno místo sbírky či putování po sídlišti. To vše záleží pouze na vás.

Informační schůzka pro zájemce o účast na Tříkrálové sbírce proběhne ve středu 18. 12. po večerní mši svaté v Komunitním centru, tj. zhruba od 18,45 hod.

Na nástěnkách v obou kostelích jsou vyvěšeny archy na zapisování a přihlašovat se můžete samozřejmě i u mě, ať osobně či mailem. Každá skupinka musí mít vedoucího, který je starší 15 let.

V neděli 5. ledna jsou koledníci pozváni do Arcibiskupského paláce. Od 13 hodin na občerstvení, od 14,45 hod. pak bude Tříkrálová bohoslužba slova v katedrále sv. Víta, a v 15,30 hod. požehná koledníkům otec kardinál Duka z balkonu arcibiskupského paláce. Následovat bude průvod tří králů na velbloudech (z arcibiskupského paláce na Loretu).

Všem koledníkům bychom pak rádi poděkovali v neděli 12. ledna na bohoslužbě v 11 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa. Mše svatá bude sloužena za všechny, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. Následovat bude malé občerstvení.

Těším se, že společně pomůžeme těm, kteří to potřebují. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S díky a s přáním požehnaného adventního času

za Farní charitu Stodůlky Helena Ryklová