Charitní šatník

PONDĚLÍ

17-18 pro muže

18-18,45 pro ženy

Těšíme se na vás!

 

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí

9 - 11 hod.

Pomoc v době pandemie

pomoc a informace na tel. 731 780 587

Pomoc uprchlíkům

Pomoc uprchlíkům

V neděli 27.9. proběhla jednorázová sbírka na pomoc uprchlíkům a začali jsme prostřednictvím ankety shromažďovat (nezávazné) nabídky pomoci.

Sešlo se celkem 23 000 Kč. Část peněz bude směřovat do Diecézní charity Litoměřice, kteří v uprchlickém táboře v Bělé – Jezové organizují volnočasové aktivity pro děti, případně dospělé. Další část bude použita na nákup zdravotnického materiálu, který bude distribuovat Diecézní charita Brno v místech, kde je potřeba.

Finanční prostředky budou investovány během následujících dvou týdnů.

Co se týče nabídnuté pomoci, sešly se zatím nabídky 20 pracovních míst, pravidelný měsíční příspěvek (na rok i na dobu neurčitou), rodinný výlet s dětmi, doučování němčiny, češtiny, předmětů v rozsahu ZŠ, tlumočnictví z angličtiny a z francouzštiny, a několik nabídek dobrovolnické spolupráce.

Za všechny nabídky, chuť a odvahu všem upřímné Bohu díky!