Charitní šatník

POZOR!

změna provozu

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

křižovatka Seydlerova x V Hůrkách

Poradna pro pečující

Cítíte se vyčerpaně?

Hledáte podporu?

Jak pečovat co nejlépe?

Pomoc během pandemie

Pomoc během pandemie

Nenecháme vás v tom! I ve druhé vlně pandemie pomáháme na Třináctce.

Komu?

Seniorům a dlouhodobě nemocným zajišťujeme nákupy a donášku léků, případně jiné nezbytné pochůzky, poskytujeme pravidelnou i jednorázovou telefonickou podporu.

Které situace mohou nastat, abyste měli důvod se na nás obrátit? Rodina se nemůže postarat (kvůli vzdálenosti, nemoci, karanténě, nefunkčnost vztahů, nebo prostě proto, že žádná není), člověk se nechce vystavovat nákaze v obchodě, je v karanténě, je nemocný...

Rodinám poskytujeme potravinovou a materiální pomoc, finanční pomoc v rámci projektu Pomoc rodinám, online doučování.

Které situace mohou nastat, abyste měli důvod se na nás obrátit? V rodině došlo ke snížení příjmu z důvodu ošetřovačky, karantény, nemoci, k dočasné či trvalé ztrátě příjmů z důvodu epidemiologické situace.

Lidem bez domova poskytujeme roušky, potravinovou a materiální pomoc.

Nepotřebujete pomoc, ale naopak se chcete do pomoci sami zapojit?

Co všechno můžete dělat?

  • pomáhat s nákupy seniorům
  • dělat podpůrné telefonáty seniorům
  • doučovat online
  • jste-li zdravotní sestra, můžete nabídnout výpomoc ošetřovatelské službě, která je personálně omezena vzhledem k nemocem a ošetřovačkám sester
  • podílet se na potravinové a materiální pomoci (po domluvě nákupy jídla, drogerie...)
  • finančně přispět na podporu rodin, případně zvýšených charitních nákladů v důsledku pandemie (např. ochranné pomůcky) na účet 127673309/0800:
  • říct o naší nabídce pomoci lidem kolem, o kterých víte, že by pomoc potřebovali
  • vzít si v KC nebo si zde stáhnout leták s nabídkou pomoci a vyvěsit ho v domě na nástěnce, případně na jiných vhodných místech
  • MODLIT se za všechny, kteří přímo pomáhají, a za všechny jakkoli zasažené pandemii

V případě zájmu o pomoc nebo v případě, že se chcete jakýmkoli způsobem zapojit do pomoci (můžete nabídnout i něco jiného než výše uvedené) nás kontaktujte mailem na adrese pomoc@stodulky.charita.cz, na tel. 731 780 587, nebo na facebookové stránce www.facebook.com/stodulky.charita

Děkujeme, že v této době vidíte i potřeby druhých.

charita_pomoc_covid_bar charita_pomoc_covid_cb