Charitní šatník

PONDĚLÍ

17-18 pro muže

18-18,45 pro ženy

Těšíme se na vás!

 

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí

9 - 11 hod.

Pomoc v době pandemie

pomoc a informace na tel. 731 780 587

Poděkování za postní almužnu

V průběhu postní doby se někteří z vás rozhodli odepřít si něco pro dobro druhých. Dvaadvacet z vás se rozhodlo využít možnost pomoci potřebným prostřednictvím Farní charity. Nastřádali jste prostředky na 1 týden provozu naší charity (celkem 7 048 Kč). Děkuji vám za toto rozhodnutí a za svěřenou důvěru.

Postní almužna 2015 ve Stodůlkách

Slovo almužna pochází z řeckého slova elemosyné, které překládáme jako milosrdenství. Almužna není to, co zbyde. Almužna je to, co vezmu sobě a dám bližnímu. Může mít různé podoby. Almužnou může být třeba setkání, vlídné slovo, pomoc, prostě věnovaný čas. Nejčastěji si ale pod almužnou představíme věnování peněz. Almužna není sbírka ani akt dobré vůle, s almužnou dávám kus sebe.

Letos máme opět možnost využít organizované formy almužny. V obou našich kostelích je možné si vyzvednout (a o Velikonocích nezapomenout vrátit) malé pokladničky, do kterých je možné své postní almužny střádat. Cílem není vybrat co nejvíce peněz, ale uskromnit sebe ve prospěch potřebných a přiblížit se tak alespoň symbolicky trpícímu Kristu. Vaše letošní almužny budou využity na provoz naší farní charity. Aby bylo jednoduché si představit, jak moc můžete pomoci i menší almužnou, nabízíme Vám tzv. čokoládový příklad:

Pakliže si s touhou pomoci potřebným odpustíte nákup trochu lepší čokolády v hodnotě 42 Kč a místo paní pokladní jej vložíte do své malé pokladničky, právě jste doplatili peníze na hodinu provozu Farní charity, které nám každý rok chybí.

Pro ty, kdo nemají rádi čokoládu, máme ještě jeden příklad. Pokud se, drahý farníku, pravidelně vydáváš do kostela automobilem, dejme tomu z Velké Ohrady ke Svatému Jakubu, vyjde Tě to celkově průměrně na 30 Kč. Pokud se ale vydáš pěšky, nejen že uděláš něco pro své zdraví, postavu i pro své duchovno, když se po cestě pomodlíš růženec, ale dokonce jsi právě doplatil chybějící peníze na provoz charity na 42 minut. Odřeknutí pomůže vám a následně i druhým. Vaše almužna bude využita ve prospěch těch, kterým Farní charita pomáhá (zejména seniorům a nemocným, ale i rodinám v krizi, lidem bez domova, lidem pečujícím o své nemocné blízké atd.). Jejich jménem vám děkujeme.