Sbírka potravin

v sobotu 24.4.

Buďme společně součástí této velkolepé akce!

Potravinová a materiální pomoc

po individuální domluvě

na tel. 733 108 816

Charitní šatník

po individuální domluvě

na tel. 733 108 816

 

Jak pomáháme běhěm pandemie?

Snažíme se být na blízku těm co nás potřebují. A jak to v praxi vypadá? A komu momentálně pomáháme?

Seniorům

Naše zdravotní sestry dál poskytují domácí péči. Dobrovolníci zajišťují nákupy a další pochůzky.Díky dobrovolníkům máme roušky, které jsme schopni pružně distribuovat těm, kteří je potřebují. Pokud se někdo cítí osamocen, může využít pravidelné podpory přes telefon.

Rodinám

Nabízíme online vyučování dětem, jejichž rodiče z různých důvodů nemohou v současné chvíli plně zastat roli učitele. Rodinám, které se ocitly ve finanční krizi, nabízíme podporu. Je možné též domluvit individuální potravinovou pomoc.

Lidem bez domova

Lidem bez domova poskytujeme roušky. Je možné se také domluvit na individuálním využití sociálního šatníku a na potravinové pomoci.

Pečujícím

Nadále probíhá podpora těch, kteří pečují  o své blízké doma. Ze společeného setkávání se přesunula do online prostředí a na telefonní linky.