Poradna pro pečující

Cítíte se vyčerpaně?

Hledáte podporu?

Jak pečovat co nejlépe?

Potravinová a materiální pomoc

každé pondělí mezi 9 a 11 hod.

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Charitní šatník

každé pondělí

pro muže 17 - 18 hod.

pro ženy 18 - 18,45 hod.

V souvislosti s aktuální situací spojenou s opatřeními kvůli pandemii koronaviru vyvstávají nové potřeby pomoci a finanční podpory našich služeb nebo projektů:

Charitní ošetřovací služba a zdravotní sestřičky, které ji zajišťují

Nedostatek adekvátních ochranných prostředků, kterému jsme čelili 23 dní od vyhlášení plošné karantény, způsobil zvýšení nákladů na zajištění služby. Tým zdravotních sestřiček se významně zredukoval (ošetřování dětí školou povinných). Zdravotní sestřičky musely omezit množství pacientů, které ošetřují, i s ohledem na riziko nákazy seniorů. Po dohodě s praktickými lékaři omezily návštěvy u stabilizovaných pacientů nebo u těch, u kterých péči zajistí rodina. Úhrada od zdravotních pojišťoven za uplynulé období je tím pádem výrazně nižší a nestačí na pokrytí nákladů spojených se službou (tj. zdravotnický materiál, platy, nájem).

Vaše finanční podpora této služby je potřeba víc než kdy jindy. Pokud tedy chcete podpořit domácí zdravotní péči, můžete využít náš účet 127673309/0800 a do poznámky pro příjemce napsat heslo "sestřičky".

qr

Pomoc rodinám

Koronavirová karanténa připravila o práci spoustu rodin. Zejména samoživitelé, kteří zůstali doma s dětmi, teď čelí velkým finančním problémům - výpadek či snížení příjmů (např. kvůli ošetřovnému), ztráta zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů, riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin...

Vaše finanční dary učené rodinám budou použity na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb.

Finanční podporu, prosím, směrujte na náš účet 127673309/0800 a do poznámky pro příjemce uveďte heslo "rodiny".

qr