Tříkrálová sbírka

Děkujeme Vám za štědrost!

přispěli jste nám rekordními 90 280 Kč

 

 

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Setkání pečujících

24.3. na téma pády u seniorů, aktivizace a motivace seniorů

Charitní šatník

v provozu každé pondělí 17 - 19 hod.:

17-18 pro muže,

18-19 pro ženy

 

Potravinová a materiální pomoc

v pondělí 9 - 11 hod.

 

Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 251 616 392, 774 854 463
 
Vedoucí služby: Petra Slabochová - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Zajišťuje v bytech klientů na území Prahy 13 (na základě doporučení praktického lékaře) odbornou zdravotní péči o pacienta ve spolupráci s jeho rodinou. Úkony jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 Zdravotní sestry provádějí zejména tyto výkony:

  • kontroly zdravotního stavu nemocného
  • péči o chronické rány
  • péči o všechny druhy stomií
  • podávání léků a infuzních přípravků
  • odběry krve
  • rehabilitace

Jak se stát naším klientem?

Kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře nebo lékaře v nemocnici (při ukončování hospitalizace).

Lékař naši péči naordinuje a zkonzultuje ji s vrchní sestrou ošetřovatelské služby, která si s Vámi smluví

1. návštěvu.

Při jakýchkoli nejasnostech můžete kontaktovat vrchní sestru. Konzultační hodiny každou středu 11-13,30 h. Jinak po domluvě.

Poukaz na domácí péči. vzp (dokument Adobe PDF)


Organizace:


Seznam lidí:

Petra Slabochová - vrchní sestra
Podpořte nás
 

Čtěte nejnovější vydání Bulletinu

O činnosti Charity v pražské arcidiecézi informuje každý měsíc Bulletin Arcidiecézní charity Praha.  

 

Chci odebírat Bulletin.

 
 

Podporují nás

Děkujeme!