Národní potravinová sbírka

11.11. v Albertu v Galerii Butovice

Setkání pečujících

sejdeme se 4.11. v 9,30

Charitní šatník

v provozu každé pondělí 17 - 18,30

 

Setkávání starších a nemocných

2.12. dopoledne 

 

 

Tříkrálová sbírka

Děkujeme za podporu a štědrost!

Letošní sbírka přinesla rekordních 85625 Kč.

 

 

Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 251 616 392, 774 854 463
 
Vedoucí služby: Petra Slabochová - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Zajišťuje v bytech klientů na území Prahy 13 (na základě doporučení praktického lékaře) odbornou zdravotní péči o pacienta ve spolupráci s jeho rodinou. Úkony jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 Zdravotní sestry provádějí zejména tyto výkony:

  • kontroly zdravotního stavu nemocného
  • péči o chronické rány
  • péči o všechny druhy stomií
  • podávání léků a infuzních přípravků
  • odběry krve
  • rehabilitace

Jak se stát naším klientem?

Kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře nebo lékaře v nemocnici (při ukončování hospitalizace).

Lékař naši péči naordinuje a zkonzultuje ji s vrchní sestrou ošetřovatelské služby, která si s Vámi smluví

1. návštěvu.

Při jakýchkoli nejasnostech můžete kontaktovat vrchní sestru. Konzultační hodiny každou středu 11-13,30 h. Jinak po domluvě.

Poukaz na domácí péči. vzp (dokument Adobe PDF)


Organizace:


Seznam lidí:

Petra Slabochová - vrchní sestra
Podpořte nás
 

Čtěte nejnovější vydání Bulletinu

O činnosti Charity v pražské arcidiecézi informuje každý měsíc Bulletin Arcidiecézní charity Praha.  

 

Chci odebírat Bulletin.

 
 

Podporují nás

Farní charita Stodůlky by nemohla pomáhat potřebným bez podpory

úřadů státní správy a samosprávy

a soukromých dárců

Děkujeme!