Tříkrálová sbírka

Děkujeme za podporu a štědrost!

Letošní sbírka přinesla rekordních 85625 Kč.

 

 

Charitní šatník

přes prázdniny uzavřen!

Těšíme se na Vás v pondělí 4.9.

Setkání pečujících

sejdeme se znovu po prázdninách

Dobrovolnictví

Dobrovolník je ten, kdo ve svém volném času zdarma pomáhá tam, kde je třeba.

Jako dobrovolník se můžete v naší organizaci zapojit různě. Můžete pomáhat v šatníku, při našich akcích jako je Den nemocných, při Tříkrálové sbírce apod. Můžete pomáhat jednorázově i pravidelně. Můžete také nabídnout určitou činnost, o které si myslíte, že by nám mohla být platná! Pokud máte chuť se zapojit, neváhejte kontaktovat ředitelku.

Podpořte nás
 

Čtěte nejnovější vydání Bulletinu

O činnosti Charity v pražské arcidiecézi informuje každý měsíc Bulletin Arcidiecézní charity Praha.  

 

Chci odebírat Bulletin.

 
 

Podporují nás

Farní charita Stodůlky by nemohla pomáhat potřebným bez podpory

úřadů státní správy a samosprávy

a soukromých dárců

Děkujeme!