Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Setkání pečujících

v sobotu 20.10. od 9,30

Charitní šatník

otevřeno každé pondělí

17-18 pro muže

18-18,45 pro ženy

Těšíme se na vás!

 

Potravinová a materiální pomoc

v pondělí 9 - 11 hod.

 

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Vám za štědrost!

přispěli jste nám rekordními 90 280 Kč

 

 

Předprázdninové setkání Charity

Ve čtvrtek 14.6. jsme se setkali při opékání buřtů na farní zahradě. Sešli jsme se v hojném zastoupení jak zaměstnanců, tak dobrovolníků, ale i zakladatelů naší farní charity. Počasí nám přálo a zákoutí zahrady skýtaly mnoho potěšení i dětem. Pěkné léto!