Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Charitní šatník

o prázdninách otevřen 30.7.

 

Potravinová a materiální pomoc

v pondělí 9 - 11 hod.

 

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Vám za štědrost!

přispěli jste nám rekordními 90 280 Kč

 

 

Předprázdninové setkání Charity

Ve čtvrtek 14.6. jsme se setkali při opékání buřtů na farní zahradě. Sešli jsme se v hojném zastoupení jak zaměstnanců, tak dobrovolníků, ale i zakladatelů naší farní charity. Počasí nám přálo a zákoutí zahrady skýtaly mnoho potěšení i dětem. Pěkné léto!