Tříkrálová sbírka

Děkujeme Vám za štědrost!

přispěli jste nám rekordními 90 280 Kč

 

 

Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Setkání pečujících

24.3. na téma pády u seniorů, aktivizace a motivace seniorů

Charitní šatník

v provozu každé pondělí 17 - 19 hod.:

17-18 pro muže,

18-19 pro ženy

 

Potravinová a materiální pomoc

v pondělí 9 - 11 hod.

 

Caritas CARES Report: Sociální situace v České republice pohledem Charity

Caritas CARES Report: Sociální situace v České republice pohledem Charity

V úterý 13. února 2018 se uskutečnilo setkání ke stavu chudoby a sociálního vyloučení mladých lidí v České republice. Navazuje na spolupráci s Caritas Europa, se kterou jsme před dvěma lety připravili první zprávu Caritas CARES 2015.
Na akci vystoupili odborníci Charity ČR a zástupci dalších organizací.

Na setkání zazněly mimo jiné příspěvky k těmto tématům:

  • Kam se za 2 roky posunuly priority vytyčené ve zprávě Caritas CARES 2015 (předlužení, nedostupnost bydlení, výše minimální mzdy a prekarizace práce, problémy s placením výživného na děti)?
  • Odstraňme dluhové pasti! Doporučení Charity ČR v oblasti dluhové problematiky (hlavní priorita Caritas CARES 2015)
  • Proč a jak vznikají dluhy a exekuce u dětí a nezletilých?
  • Dostupné a sociální bydlení – jaký je smysl přístupu Housing First ve vztahu k sociálnímu začlenění znevýhodněných mladých lidí?
  • Chudoba mladých matek samoživitelek – role partnerských konfliktů a neplacení výživného na děti
  • Rozvoj sociálního podnikání jako cesta k vytváření důstojných pracovních míst (nejen) pro znevýhodněné mladé lidi

Tisková zpráva Caritas Cares 2015: Charita hodnotí sociální situaci u nás

Zpráva Caritas Cares 2017

Související galerie

Podpořte nás
 

Čtěte nejnovější vydání Bulletinu

O činnosti Charity v pražské arcidiecézi informuje každý měsíc Bulletin Arcidiecézní charity Praha.  

 

Chci odebírat Bulletin.

 
 

Podporují nás

Děkujeme!