Národní potravinová sbírka

11.11. v Albertu v Galerii Butovice

Setkání pečujících

sejdeme se 4.11. v 9,30

Charitní šatník

v provozu každé pondělí 17 - 18,30

 

Setkávání starších a nemocných

2.12. dopoledne 

 

 

Tříkrálová sbírka

Děkujeme za podporu a štědrost!

Letošní sbírka přinesla rekordních 85625 Kč.

 

 

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Uložení Jany Urbanové

Jana Urbanová bude uložena do charitního hrobu na Vinohradském hřbitově (hrobové místo L22). Uložení proběhne za účasti P. Stanislawa Góry, prezidenta Arcidiecézní charity Praha.
Místo: před Strašnickým krematoriem
Termín: 12. 4. 2016, 09:30 — 12. 4. 2016, 11:00

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost

Ačkoli se stále více našich spoluobčanů dostává z důvodu stáří, nemoci či kvůli ztrátě zaměstnání, dluhům a rozvodu manželství do tíživé životní situace, nejsou neziskové organizace, které jim z osobních trablů pomáhají, sami řádně zabezpečeny a jejich zaměstnanci žijí často v napětí a nejistotě. Na tento rozpor, zapříčiněný současným dotačním systémem, upozornil 3. března ředitel Charity ČR Lukáš Curylo při setkání s premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.

Stěhování šatníku

Sejdeme se v sobotu 20/2 v 9 hod. v domě Husníkova 2279. Budeme potřebovat především fyzickou pomoc při nakládání krabic s ošacením, a demontáž a montáž regálů, a převoz věcí do šatníku na Velkou Ohradu. Občerstvení zajištěno :-)

V případě zájmu se, prosím, hlaste u Kristýny Vyskočilové na mailu dobrovolnici@stodulky.charita.cz, nebo na tel. 731 780 587.

Předem upřímně děkuji za pomoc!

Místo: ul. Husníkova
Termín: 20. 2. 2016, 09:00 — 20. 2. 2016, 15:00

Pracovníci Charity se sešli na duchovní obnově

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Luk 6,36) Tato Ježíšova výzva, která se stala také mottem Roku milosrdenství, byla tématem duchovní postní obnovy pro pracovníky Charity v pražské arcidiecézi. Postní obnovu vedl P. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., ředitel arcibiskupské kurie.

Odměna pro koledníky :-)

Milí koledníci, zveme vás na filmové představení, které je určené jako poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky. Vzhledem k počtu míst v kině je ale možné se připojit i s kamarády, babičkami, sourozenci atd.

Děti můžete poslat i samotné (se mnou) – je ovšem nutné, aby rozuměli alespoň pokynům „čekej“, „stůj“ a „jdeme“.

Místo: Kino Aero
Termín: 17. 2. 2016, 16:00 — 17. 2. 2016, 17:00

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Podpořte nás
 

Čtěte nejnovější vydání Bulletinu

O činnosti Charity v pražské arcidiecézi informuje každý měsíc Bulletin Arcidiecézní charity Praha.  

 

Chci odebírat Bulletin.

 
 

Podporují nás

Farní charita Stodůlky by nemohla pomáhat potřebným bez podpory

úřadů státní správy a samosprávy

a soukromých dárců

Děkujeme!