Pomoc rodinám

Potřebujete pomoc?

Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás na tel. 733 108 816

Charitní šatník

o prázdninách otevřen 30.7.

 

Potravinová a materiální pomoc

v pondělí 9 - 11 hod.

 

Tříkrálová sbírka

Děkujeme Vám za štědrost!

přispěli jste nám rekordními 90 280 Kč

 

 

Proběhlo školení dobrovolníků

29.5. proběhlo školení dobrovolníků, kteří budou navštěvovat naše nemocné a opuštěné klienty.

Poděkování farníkům

Děkujeme všem dobrodincům z řad farnosti Stodůlky, kteří upekli beránky pro naše klienty.Udělají jim velkou radost!

Poděkování

Kolektiv Farní charity z celého srdce děkuje sestřičce Jaroslavě Kasalové, která dlouhá léta pracovala v Charitě a teď si již bude užívat zaslouženého důchodu. Děkujeme za vzornou a láskyplnou službu našim nemocným. Kristýna Vyskočilová, Kateřina Hlaváčková a kolektiv sestřiček.

Hledá se dobrovolnice na ušití pomůcek

Farní charita Stodůlky hledá šikovnou dobrovolnici, která by nám pomohla ušít polohovací polštářky pro naše imobilní pacienty. Bližší informace podá vrchní sestra: Kateřina Hlaváčková, 774 854 463, chos.stodulky@seznam.cz

Proběhlo setkání dobrovolníků

Během února proběhlo setkání zájemců o dobrovolnickou činnost. Sešlo se velké množství dobrovolníků, díky nimž budeme snad již brzy rozjet projekt navštěvování nemocných. Těšíme se,že společně uděláme něco dobrého. Díky všem,kteří jsou ochotni se zapojit.

Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se obětavě zapojili do Tříkrálové sbírky na území Prahy 13. Naše díky patří i Vám všem, kteří jste "třem králům" přispěli. Děkujeme, umožníte nám pomoci těm, kteří to potřebují.

Tříkrálová sbírka

Od 2. do 13.1. probíhá také na území Prahy 13 Tříkrálová sbírka. Pokud přispějete "králům" do kasiček budete se podílet na různorodé pomoci potřebným, kterou realizuje Charita. Na oplátku dostanete cukřík a kalendář,stejně jako každý rok:) Můžete se také ještě stále stát dobrovolníkem a peníze vybírat, v tom případě nás kontaktujte.

Poděkování farníkům

Děkujeme všem farníkům farnosti Stodůlky,kteří věnovali cukroví pro naše klienty. Tolik radosti a vděčnosti jsme už dlouho nikde neviděli,klienti byli skutečně nadšení... Těšíme se,že příští rok akci zopakujeme.Díky!

Vše nejlepší do nového roku!

Farní charita přeje vše nejlepší do nového roku všem svým klientům i dobrodincům. Děkujeme Vám za podporu, kterou nám poskytujete a bez ní bychom nemohli pomáhat!

Proběhlo Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13

V sobotu 1.12. proběhlo Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13. Jsme rádi, že jsme mohli pohostit účastníky setkání i vzácné hosty. Těšíme se na viděnou před začátkem doby postní. Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě či odvozu účastníků!

Podpořte nás
 

Čtěte nejnovější vydání Bulletinu

O činnosti Charity v pražské arcidiecézi informuje každý měsíc Bulletin Arcidiecézní charity Praha.  

 

Chci odebírat Bulletin.

 
 

Podporují nás

Děkujeme!